otrdiena, 2015. gada 22. septembris

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Kopā atceres dienu, kas var pretendēt uz šādu nosaukumu, ir veselas trīs - 25. marts, par kuru būs šis raksts, 14. jūnijs, kā arī decembra pirmā svētdiena, kurā atzīmē 1937-1938. gada staļiniskajās represijās nogalinātos PSRS dzīvojošos latviešus. Šis pirmais nosauktais datums - 25. marts - ir datums, kurā notika vislielākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana no valsts uz attāliem PSRS reģioniem. Tas ir uzskatāms par genocīdu, jo no izsūtītajiem 42 322 cilvēkiem 95,4% bija latvieši, lai gan LPSR etniskais sastāvs bija krietni raibāks.

Kāpēc cilvēkus izsūtīja?

Pēc Otrā pasaules kara tika sākta kolektivizācija, pārvēršot zemnieku saimniecības kolhozos. Lai tā noritētu raitāk, kā arī varētu atbrīvoties no “kulakiem” - tā sauca brīvos zemniekus, kas negribēja darboties revolūcijas vārdā - vajadzēja atbrīvoties no pašiem cilvēkiem, nosūtot viņus uz “pasīliju” (tā kādreiz sauca Brazīliju - šeit tas ir eifēmisms nosūtīšanai uz Sibīriju). Tāpat zemnieki palīdzēja toreiz vēl diezgan aktīvajiem partizāniem - Mežabrāļiem.

1949. gada 29. janvārī PSRS Ministru padome pieņēma lēmumu ”Par kulaku un viņu ģimeņu, nelegālā stāvoklī esošo bandītu un nacionālistu ģimeņu, bruņotās sadursmēs nošauto un notiesāto bandītu ģimeņu, legalizējušos bandītu, kas turpina naidīgu darbību, un viņu ģimeņu, kā arī represēto bandītu atbalstītāju ģimeņu izsūtīšanu no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas teritorijas”.

Pēc šī lēmuma vadoties, 1949. gada 25. martā tika arestētas un no Latvijas izsūtītas 13 504 ģimenes. Šie cilvēki tika nosūtīti galvenokārt uz Krasnojarskas novadu, Novosibirskas apgabalu un Kazahijas ziemeļu rajoniem. No visām Baltijas valstīm tieši no Latvijas izvesti aptuveni 45% izsūtīto, tāpēc Latvija šajās represijās cietusi visvairāk. Diemžēl operācijā kā izsūtītāji piedalījās galvenokārt tieši vietējie iedzīvotāji.

Represijas savu mērķi sasniedza - jau pēc mēneša vairāk nekā 70% zemnieku bija “brīvprātīgi” iestājušies kolhozos. Atgriezties Latvijā varēja tikai pēc 1956. gada, kad valdība mīkstināja attieksmi pret vietējiem iedzīvotājiem, kā arī nosodīja Staļina represijas. Pilnībā reabilitēti - tas ir, atzīti par nepamatoti cietušiem - izsūtītie tika tikai 1989. gadā.

Piemiņas diena

Diemžēl šo piemiņas dienu krietni vien aizēno 16. marta leģionāru atceres pasākumi, kā arī 9. maija Uzvaras dienas svinības, taču tautas atmiņā, kā arī grāmatās, dokumentālajās filmās un memuāros izsūtīšanas vienmēr ir dzīvas. Šajā dienā notiek dažādi piemiņas pasākumi, atceres gājieni, kā arī piemiņas brīži stacijās - it sevišķi pie Šķirotavas stacijas- no kurām cilvēkus izveda uz bargo kaimiņvalsti. Tiek nolikti ziedi pie Brīvības pieminekļa. Arī pārējās Latvijas vietās tiek pieminēti izsūtītie, jo cieta pilnīgi visa Latvija.